Sakrament Pojednania

Podstawą sakramentu pokuty i pojednania jest Ewangelia Jana (J 20, 23), w której Jezus nadaje uczniom władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Aby spowiedź była ważna, należy spełnić poniższe warunki:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

Spowiedź z reguły jest realizowana w konfesjonale, chociaż nie jest to konieczne. Ważność sakramentu następuje w momencie dopełnienia warunków spowiedzi. W sytuacjach szczególnych, kapłan może udzielić warunkowego rozgrzeszenia, jak również, może udzielić zbiorowego rozgrzeszenia (absolucja zbiorowa). Dopuszcza się również udział osoby trzeciej (np. tłumacza) pod rygorem dochowania tajemnicy. Pamiętajmy, sakrament pojednania otwiera drzwi do Jezusa, prostuje ścieżki i przede wszystkim jest lekarstwem dla naszego sumienia.