IV Niedziela Wielkanocna

 

Dzisiejsza Niedziela to dzień modlitwy o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Szczególnie prosimy o dar nowych sióstr, braci zakonnych i kapłanów z naszej parafii.

Również dzisiaj przypada święto św. Marka ewangelisty, patrona naszego ks. abp. Marka Jędraszewskiego, którego otoczmy szczególną modlitwą.

 

W poniedziałek pogrzeb śp. Stanisława Jucha

godz. 13.30 wprowadzenie i różaniec.

godz. 14.00 Msza św. pogrzebowa.

 

W czwartek święto św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy.

W piątek 30 maja procesją wokół kościoła rozpoczniemy  Nabożeństwa majowe. W tym dniu dzieci proszę o sypanie kwiatów, a starszych o niesienie feretronów. Przez cały miesiąc od poniedziałku do soboty majówki w kościele o 17.30. Zachęcam również do podtrzymania tradycji modlitwy przy kapliczkach, a kto nie może również w domu. Dzieci, które będą uczestniczyły w kościele i przy kapliczkach w Nabożeństwach zachęcam do podjęcia specjalnej Misji modlitewnej. W  piątek 30 maja rozdane zostaną plansze, a każdego dnia podczas majówek obrazki z zadaniami. Proszę aby osoby organizujące modlitwy przy kapliczkach zgłosiły się do zakrystii po odbiór obrazków dla dzieci.

W sobotę wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika.

Ogłoszenia 25 IV 2021