PLAN KOLĘDY 2021/2022

TYDZIEŃ I

27 XII (poniedziałek) – od 900  – Zalas od Państwa Szydłowskich domy w kierunku Państwa Nicieja i Dębowskich  następnie Popielizna od pana Medonia po pana Spisak (po Winnicę)

30 XII (czwartek) od 900Granice od dołu, Podlas od państwa Grzywa, domy koło drogi do Stanisławia, Machówka i domy koło drogi od Kopytówki po pana Andrzeja Palucha

TYDZIEŃ II

03 I (poniedziałek) – od 1300 Bachorowice od Państwa Gnojek ul. Podgórska po Dom polsko-słowacki następnie domy po lewej stronie drogi w kierunku Marcyporęby po państwo Pyrek

04 I (wtorek) – od 1300 Bachorowice od Trawnej Góry po dom polsko-słowacki następnie ulica Zaciszna po sklep i od sklepu po Pana Sołtysa

05 I (środa) od 14.30! Bachorowice pozostałe domy przy ulicy świętego Marcina następnie ul i Widokowa oraz ulica Modrzewiowa po państwa Zamysłowskich

07 I (piątek) od 1300 Marcyporęba Kamieniec od Państwa Starowicz domy numerami malejąco po Państwo Miczko (ul. Kamieniec 44)

08 I (sobota) od 900 Marcyporęba Podpole od Państwa Szyszka domy w kierunku Bachorowic i po granicę z nimi po Państwo Mularczyk – (UWAGA!) bez ulicy Spokojnej, gdzie kolęda będzie razem z Osiedlem

TYDZIEŃ III

10 I (poniedziałek) od 1400 Nowe Dwory od Brzeźnicy po dom rodzinny ks. Janusza Gacka

11 I (wtorek) od 1400 Nowe Dwory od państwa Garlej i domy w kierunku Tłuczani

12 I (środa) od 1400 Nowe Dwory od Państwa Sikora pozostałe domy przy ulicach Marka Radwanity i Wadowickiej, ulice Widokowa i Leśna Tzw. Gorki

14 I (piątek) od 1400 Marcyporęba od Państwa Ryś, domy w pobliżu szkoły i nad szkołą po Państwo Tyrybon

15 I (sobota) od 900 Marcyporęba od granicy z Brzeźnicą po SKR

TYDZIEŃ IV

17 I (poniedziałek) od 1400  Kopytówka od Państwo Stuglik, Podlas następnie od Państwa Jaskiernia i Mocała po sklep

18 I (wtorek) od 1400 Kopytówka od sklepu po dwór

20 I (czwartek) od 1400 Kopytówka Państwa Sumera po Państwo Bojdak

21 I (piątek) od 1400 Marcyporęba od państwa Szwed, siostry Nazaretanki, prawa strona od Państwa Kuflowskich po Nowe Dwory, prawa strona z powrotem wraz z ulicą Spokojną po Państwo Płonka

24 I (poniedziałek) od 1400 Marcyporęba Państwa Kapusta, sąsiedztwo pana Sołtysa i Kałużowie

PLAN KOLĘDY 2021/2022

TYDZIEŃ I

27 XII (poniedziałek) – od 900  – Zalas od Państwa Szydłowskich domy w kierunku Państwa Nicieja i Dębowskich  następnie Popielizna od pana Medonia po pana Spisak (po Winnicę)

30 XII (czwartek) od 900Granice od dołu, Podlas od państwa Grzywa, domy koło drogi do Stanisławia, Machówka i domy koło drogi od Kopytówki po pana Andrzeja Palucha

TYDZIEŃ II

03 I (poniedziałek) – od 1300 Bachorowice od Państwa Gnojek ul. Podgórska po Dom polsko-słowacki następnie domy po lewej stronie drogi w kierunku Marcyporęby po państwo Pyrek

04 I (wtorek) – od 1300 Bachorowice od Trawnej Góry po dom polsko-słowacki następnie ulica Zaciszna po sklep i od sklepu po Pana Sołtysa

05 I (środa) od 14.30! Bachorowice pozostałe domy przy ulicy świętego Marcina następnie ul i Widokowa oraz ulica Modrzewiowa po państwa Zamysłowskich

07 I (piątek) od 1300 Marcyporęba Kamieniec od Państwa Starowicz domy numerami malejąco po Państwo Miczko (ul. Kamieniec 44)

08 I (sobota) od 900 Marcyporęba Podpole od Państwa Szyszka domy w kierunku Bachorowic i po granicę z nimi po Państwo Mularczyk – (UWAGA!) bez ulicy Spokojnej, gdzie kolęda będzie razem z Osiedlem

TYDZIEŃ III

10 I (poniedziałek) od 1400 Nowe Dwory od Brzeźnicy po dom rodzinny ks. Janusza Gacka

11 I (wtorek) od 1400 Nowe Dwory od państwa Garlej i domy w kierunku Tłuczani

12 I (środa) od 1400 Nowe Dwory od Państwa Sikora pozostałe domy przy ulicach Marka Radwanity i Wadowickiej, ulice Widokowa i Leśna Tzw. Gorki

14 I (piątek) od 1400 Marcyporęba od Państwa Ryś, domy w pobliżu szkoły i nad szkołą po Państwo Tyrybon

15 I (sobota) od 900 Marcyporęba od granicy z Brzeźnicą po SKR

TYDZIEŃ IV

17 I (poniedziałek) od 1400  Kopytówka od Państwo Stuglik, Podlas następnie od Państwa Jaskiernia i Mocała po sklep

18 I (wtorek) od 1400 Kopytówka od sklepu po dwór

20 I (czwartek) od 1400 Kopytówka Państwa Sumera po Państwo Bojdak

21 I (piątek) od 1400 Marcyporęba od państwa Szwed, siostry Nazaretanki, prawa strona od Państwa Kuflowskich po Nowe Dwory, prawa strona z powrotem wraz z ulicą Spokojną po Państwo Płonka

24 I (poniedziałek) od 1400 Marcyporęba Państwa Kapusta, sąsiedztwo pana Sołtysa i Kałużowie

Kolęda 2021-22