Marcyporęba 20 I 2022

Drodzy Parafianie.

W związku z gwałtownie pogarszającą się również w naszej parafii sytuacją epidemiologiczną zmieniam formę odwiedzin kolędowych na „kolędę przez okno”. Nie będziemy wchodzili do domów na Wasze zaproszenie, ale modlitwa, poświęcenie mieszkańców i domu będzie na zewnątrz, a Wasza w domu. Będzie przygotowane nagłośnienie, które pozwoli nam na zewnątrz, a Wam w domu przeżyć wspólną modlitwę.

Proszę w miarę możliwości przygotujcie ołtarzyk przy oknie w domu i tam oczekujcie na nasze przybycie. Kolędę rozpoczniemy dzisiaj od 15.00 a w piątek od godz.16.00.

Życząc wszystkim zdrowia proszę o zrozumienie tej koniecznej zmiany formy kolędowych odwiedzin.

Ksiądz Proboszcz Rafał Marciak

„Kolęda przez okno”