PLAN KOLĘDY 2023/2024

I TYDZIEŃ

27.12 (środa) od 8.30 – Marcyporęba Zalas od pani Szydłowskiej następnie p. Nicieja i Dębowscy i domy w dół, następnie Popielizna od pana Medonia po państwo Spisak (po winnicę)

28.12 (czwartek) od 8.30 – Marcyporęba od p. Smajek (ostatnie domy przy ulicy św. Floriana, Podlas (ul. Kalwaryjska w kierunku Wysokiej), następnie od p. Tyrybon w kierunku szkoły po p. Ryś

29.12 (piątek) od 8.30 Kopytówka od Państwa Stuglik, Podlas następnie od granicy z Bęczynem po p. Pernal (cała ulica Wadowicka)

30.12 (sobota) od 8.30 Kopytówka od  Państwa Sumera po Państwo Starowicz następnie od p. Polus pozostałe domy przy ulicy Kalwaryjskiej i Dworskiej oraz ulica św. Józefa po p. Bojdak

II TYDZIEŃ

02.01. (wtorek) od 14.00 Marcyporęba Granice od dołu od p. Mierzyńskich (ul. Granice) następnie ul. Szkolna, następnie ul. Kalwaryjska od p. Zając i Kowalczyk w kierunku Brzeźnicy (Machówka i pozostałe Granice) po p. Paluch (p Paluch jako punkt orientacyjny) i Sroka

03.01 (środa) od 14.00 – Bachorowice od Państwa Gnojek ul. Podgórska po Dom polsko-słowacki następnie domy po lewej stronie drogi w kierunku Marcyporęby po państwo Pyrek

04.01 (czwartek) od 14.00 Bachorowice od Trawnej Góry po dom polsko-słowacki następnie ulica Zaciszna po sklep i od sklepu po Pana Sołtysa

05.01 (piątek) od 14.00 Bachorowice pozostałe domy przy ulicy świętego Marcina następnie ul. Widokowa oraz ulica Modrzewiowa po państwa Zamysłowskich

III TYDZIEŃ

08.01 (poniedziałek) od 14.00 Marcyporęba Podpole od P. Mularczyk (ul. Dworska), następnie ul św. Marcina w dół po p. Szyszka (bez ulicy Spokojnej)

09.01 (wtorek) od 14.00 Marcyporęba Kamieniec od p. Miczko domy rosnąco po p. Bryła i Starowicz

10.01 (środa) od 14.00 Nowe Dwory od Brzeźnicy po dom rodzinny ks. Janusza Gacka

11.01 (czwartek) od 14.00 Nowe Dwory od państwa Garlej i domy w kierunku Tłuczani

12.01 (piątek) od 14.00 Nowe Dwory od Państwa Sikora pozostałe domy przy ulicach Marka Radwanity i Wadowickiej, ulice Widokowa i Leśna Tzw. Gorki

IV TYDZIEŃ

15.01 (poniedziałek) od 14.00 Marcyporęba od granicy z Brzeźnicą po SKR

16.01 (wtorek) od 14.00 Marcyporęba od państwa Szwed, prawa strona od Państwa Kuflowskich po Nowe Dwory, prawa strona z powrotem wraz z ulicą Spokojną po Państwo Płonka

17.01 (środa) od 14.00 Marcyporęba od państwa Kapusta, sąsiedztwo pana Sołtysa i Kałużowie

 

Kolęda