Ogłoszenia parafialne 31 III 2024

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Bóg Wam zapłać za udział w Liturgii Triduum Paschalnego. Zarówno zgromadzonym w naszej świątyni, jak i w domach przed odbiornikami.

Szczególne słowa wdzięczności dla tych, którzy czynnie zaangażowali się w tworzenie tego sakralnego wydarzenia: księdzu Tomkowi za jego posługę, siostrze Agacie,  parafianom z Nowych Dworów w stronę Brzeźnicy za przygotowanie świątyni i otoczenia i salek,  pani Dorocie Jucha, panom Janowi Żmudzie, Markowi, Stanisławowi i Mateuszowi Gonciarczykom za prace przy Grobie i Ciemnicy. Wspólnocie Miriam za czuwanie. Lektorom i ministrantom pod opieką Mateusza Gonciarczyka, Marysi Jaskiernia i Ani Zybek za komentarze liturgiczne, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania wraz z s. Agnieszką  za Adorację i wszystkim zaangażowanym poprzez śpiew i czytanie w liturgię. Strażakom z OSP Marcyporęba i OSP Kopytówka za wartę przed Grobem i procesję rezurekcyjną, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, organiście Tomkowi za oprawę muzyczną. Karolowi Kozikowi za transmisję a także osobom dbającym o informacje w mediach społecznościowych. Państwu Milewskim dziękuję za kwiaty.

Jutro Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. jak w niedzielę. Składka przekazana będzie na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

W piątek ze wzglądu na Oktawę Wielkanocną świętujemy i nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jest to także I piątek, a więc odwiedziny chorych. Po spowiedzi dzieci i młodzież zapraszamy na gry do salki.

W niedziele 14 kwietnia zapraszam na Parafialne Dróżki Kalwaryjskie.

Ogłoszenia parafialne 31 III 2024