Sakrament Bierzmowania

Sakrament często nazywany darem umocnienia wiary. Zaliczany jest do grupy sakramentów wtajemniczenia, tzn. takich przez które w pełni zostajemy włączeni w dzieło zbawienia, a jest to Chrzest, Bierzmowanie, Ciało i Krew Pańska (Eucharystia). W trakcie udzielania sakramentu, otrzymujemy dzięki mocy Ducha Świętego siedmiorakie dary:

  • dar Mądrości aby lepiej poznawać Boga i szanować ludzi,
  • dar Rozumu aby w żyć godnie i zgodnie z tajemnicami Ducha Świętego,
  • dar Umiejętności, aby w życiu kierować się zawsze zasadami dekalogu
  • dar Rady, aby ludzka mądrość i godność szukała rady w mądrości Bożej,
  • dar Męstwa, aby bronić pobożności zgodnie z dewizą Bóg, Honor i Ojczyzna
  • dar Pobożności, aby służyć Bogu z synowską miłością,
  • dar Bojaźni Bożej, aby obawiać się grzechu i prosić Opatrzność Bożą o miłosierdzie.

Bierzmowania udziela Ks. Biskup lub upoważniony ksiądz, a samo przygotowanie do sakramentu trawa z reguły kilka lat. Czym dla współczesnego młodego katolika jest sakrament bierzmowania? Jest ostatnim z sakramentów włączających nas do wspólnoty kościoła Rzymsko-katolickiego, dzięki oddziaływaniu Ducha Świętego.