Dekret Metropolity Krakowskiego dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.

Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

W naszym kościele wedle wytycznych obowiązujących w „strefie czerwonej” limit osób mogących uczestniczyć w liturgii wynosi 50 osób.

Ks. Proboszcz
Rafał Marciak

DEKRET DOTYCZĄCY DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. 17.10.2020