Ogłoszenia parafialne  XXIX niedziela zwykła

Dekret Metropolity Krakowskiego dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

„W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.

Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych.”

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania. W naszym kościele wedle wytycznych obowiązujących w „strefie czerwonej” limit osób mogących uczestniczyć w liturgii wynosi 50 osób.

Wydarzenia najbliższego tygodnia: 

Wtorek: Uroczystość św. Jana Kantego, głównego patrona archidiecezji krakowskiej. Jest to również dzień imienin ks. Proboszcza Seniora, któremu składamy najlepsze życzenia powrotu do zdrowia i do naszej wspólnoty parafialnej. Niech święty Patron wyprasza mu u Boga łaski na długie lata kapłańskiej służby. 

Czwartek: wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Piątek: wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa 

Przyszła niedziela: Rocznica poświęcenia kościoła własnego

Ze względu na pandemię można składać po każdej Mszy św. do skrzynki przed wejściem do zakrystii, jak również do skrzynki na listy umieszczonej na plebani.  

W najbliższą sobotę po Mszy św. wieczornej zapraszam na spotkanie w salce członków Rady Parafialnej.

Ogłoszenia parafialne XXIX niedziela zwykła 18.10.2020