Poniedziałek godz. 7.00

  1. + Stanisława Wywioł
  2. + Zdzisław Bik 2 rocznica śmierci

 Środa godz. 17.00

1. + Maria Ryba

2. + Maria Nowy

Czwartek godz. 7.00

+ Mirosław Orzechowski

Piątek godz. 17.00

  1. Za zmarłych parafia
  2. + Danuta Fajto

Sobota godz. 17.00

1. + Maria, Walenty Wilczak i dzieci Maria i Stanisław

2. + Mirosław Orzechowski

 Niedziela

godz. 7.30 + Józefa Zając

godz. 9.00 + Jan, Maria, Tadeusz Mozgała

godz. 11.00

  1. + Adam Żmuda
  2. + Stefania Zając w 6 rocznicę śmierci, + Ignacy Zając w 2 rocznicę śmierci

 

Intencje Mszy św. 22 – 28 II 2021