Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Bóg zapłać Wam wszystkim za udział w liturgii Triduum Paschalnego. Zarówno zgromadzonym w naszej świątyni, jak i w domach przed odbiornikami.

Szczególne słowa wdzięczności dla tych, którzy czynnie zaangażowali się w tworzenie tego sakralnego wydarzenia: księdzu Janowi za kapłańskie zaangażowanie, siostrom Nazaretankom za ich godziny adoracji w kościele, siostrze Bernardetcie i dzieciom za czuwanie w Ciemnicy, siostrze Agacie za trudny do opisanie całokształt działań,  parafianom z Kopytówki za przygotowanie świątyni i otoczenia, wspólnocie Miriam za czuwania  i zaangażowanie w liturgię, lektorom i ministrantom pod opieką Mateusza Gonciarczyka za piękną liturgię, Marysi Jaskiernia za komentarze liturgiczne, młodzieży za poprowadzenie piątkowej drogi krzyżowej i wszystkim przygotowującym liturgię. Strażakom z Marcyporęby za umycie placu przed kościołem, całonocną wartę przed Grobem i procesję rezurekcyjną ulicami parafii, organiście Tomkowi za oprawę muzyczną, panu Markowi za śpiew. Firmie MultiSerw za użyczenie samochodu, który stał się kaplicą Najświętszego Sakramentu. Szczególne podziękowania dla transmitującego naszą liturgię Tomkowi Kozikowi wraz z Mateuszem Gonciarczykiem i Kamilem Jazowym, a także osobom dbającym o informacje w mediach społecznościowych. Dzięki nim możemy być razem podczas pandemii.

Jutro Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. jak w niedzielę. Składka przekazana będzie na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

W piątek ze wzglądu na Oktawę Wielkanocną świętujemy i nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Ogłoszenia Niedziela Zmartwychwstania 2021