Ogłoszenia parafialne Boże Narodzenie 2021

     Niech nowonarodzone Dziecię przyniesie pokój do naszych serc potrzebny do pokonania wszelkich trudności jakie towarzyszą naszym czasom. Niech będzie umocnieniem w codziennym budowaniu Betlejem w naszych sercach i radością z drogi, którą podążamy ku niebu. Szczęść Boże.

 

Specjalne podziękowania dla osób dzięki którym możemy tak pięknie i uroczyście świętować Narodzenie Pańskie:

– księży z sąsiednich parafii za spowiedź przedświąteczną

– wspólnoty modlitewnej Miriam za przygotowanie kaplicy polowej na piątkowe Adoracje i budowę szopki w kościele

– państwa Teresy i Marka Hurlak za przygotowanie szopki przed kościołem

– parafian z Za Lasu za przywiezienie choinek, ozdobienie ich, posprzątanie kościoła i otoczenia

–  siostry Agaty, siostry Moniki i pana Organisty za cały trud roratniego przygotowania do Świąt

– panu Tomkowi Kozikowi i Mateuszowi Gonciarczykowi za transmisje Mszy świętych

– strażakom za prace na wysokości

Dzisiaj przypada dzień imienin siostry Eugenii, Nazaretanki. Życzymy Bożego błogosławieństwa, potrzebnych łask i otaczamy modlitwą.

Dzisiejsza składka przeznaczona jest na „świętopietrze”.

 

Jutro Niedziela  Świętej Rodziny z Nazaretu Jezusa, Maryi i Józefa. Choć w tym roku nie obchodzimy w liturgii święta św. Szczepana, to po każdej Mszy św. zgodnie z tradycją będzie błogosławienie owsa.

W przyszły poniedziałek 28 XII rozpocznę wizytę duszpasterską zwaną Kolędą dla chętnych. Odwiedziny można przełożyć drogą telefoniczną lub mailową na późniejszy czas po ustaniu pandemii. Plan odwiedzin umieszczony jest na stronie internetowej a także na tablicy przed kościołem. Poza ministrantami w kolędzie będzie uczestniczył pan Organista dla którego proszę o ofiary za jego posługę w naszej parafii.

Plan na pierwszy tydzień kolędy:

27 XII (poniedziałek) – od 900  – Zalas od Państwa Szydłowskich domy w kierunku Państwa Nicieja i Dębowskich  następnie Popielizna od pana Medonia po pana Spisak (po Winnicę)

30 XII (czwartek) od 900 – Granice od dołu, Podlas od państwa Grzywa, domy koło drogi do Stanisławia, Machówka i domy koło drogi od Kopytówki po pana Andrzeja Palucha

 

Ogłoszenia Boże Narodzenie 2021