Poniedziałek:
Godz. 7.00 +Feliks Skrzyński, jego rodzice, siostry i bracia

Wtorek:
Godz.  7.00 W intencjach Łukasza

Środa: Środa Popielcowa.

Godz.  7.30  O owocne przeżycie Wielkiego Postu.
Godz. 10.00  W intencji parafian
Godz. 17.00 +Żmuda Wanda

Czwartek:
Godz. 17.00 +Janina Kulig

Piątek:
Godz. 16.00 Droga Krzyżowa dla dzieci
Godz. 16.30 Droga Krzyżowa dla wszystkich
Godz. 17.00  Wspólna Msza za ++

Sobota:
Godz. 17.00 +Anna Dziobek, +Aniela Zamysłowska, +Antoni Zerbini

Niedziela:
Godz.  7.30 +Emilia Klaja – 30 r. śmierci
Godz.  9.00 +Maria Piotr Ryba
Godz. 11.00  W intencji parafian

Intencje Mszy Świętych 24.02 – 01.03