Ślady wizyt Świętego Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II odwiedzał parafię w Marcyporębie, kiedy pełnił posługę duszpasterską w archidiecezji krakowskiej kolejno jako biskup-arcybiskup-kardynał. Wspomnieniem niektórych z tych spotkań są archiwalne zdjęcia zachowane przez mieszkańców Marcyporęby i Brzeźnicy oraz zapisy w dokumentach parafialnych.
– 29-31 maja 1960 r. – biskup Karol Wojtyła wizytował parafię, udzielił sakramentu bierzmowania (podpis biskupa Karola Wojtyły w księdze parafialnej).

Wizytacja w parafii, lata 60. XX w.

Wizytacja w parafii, lata 60. XX w.

W kronice zanotowano:

Przed przyjazdem ks. bp Wojtyły 29 V – zaczął padać deszcz i padał całe 2 dni. Cała uroczystość odbyła się w kościele. Było bardzo ciasno, a koło kościoła i w kościele duże błoto. W pierwszym dniu była do bierzmowania młodzież szkolna. Wieczorem ks. biskup miał pogadankę dla młodzieży starszej. Na drugi dzień odbyło się nabożeństwo. Otrzymali w podarunku książki pt. „Jezus Chrystus na tle Nowego i Starego Testamentu” ks. Dybowskiego. Po południu bierzmowanie młodzieży starszej. Na trzeci dzień wizja lokalna kościoła, plebanii, wikarówki, gospodarstwa, przeglądanie ksiąg parafialnych.

– 10 listopada 1968 r.- kardynał Karol Wojtyła przewodniczył uroczystościom Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w symbolu pustych ram i świecy, wygłosił kazanie. Wędrowała wówczas pusta rama ze świecą w środku, ponieważ Obraz został uwięziony przez władze komunistyczne. Parafianie przygotowując się na Nawiedzenie Matki Bożej, uczestniczyli (3 – 11 listopada) w misjach parafialnych.

W dniu 10 listopada 1968 r. o godz. 17.00 oczekiwano przybycia delegacji ze świecą ze Skawiny, o 17.30 przyjechali na czele z ks. Kowalskim, proboszczem i wicedziekanem. Rozpoczęły się przemówienia miejscowego proboszcza (ks. Jan Wolny) do matek, ojców, chorych, sióstr zakonnych. W połowie przemówień przyjechał ks. kardynał Karol Wojtyła, który odprawił Mszę świętą w asyście ks. Władysława Siwka i ks. Stanisława Jarguza. W czasie Mszy świętej ksiądz kardynał wygłosił kazanie. Na uroczystości było mnóstwo ludzi, stali na polu przed kościołem, na drodze i w ogrodzie plebańskim. Wszystko odbyło się na zewnątrz kościoła. Na ścianie od strony drogi było wielkie podium, także tam zmieścili się wszyscy kapłani, a było ich około 50. W czasie nabożeństwa przygrywała pianissimo ludowa orkiestra do śpiewu ludziom.
– 21 V 1977 r. – kardynał Wojtyła udzielił sakramentu bierzmowania, poświęcił nowy ołtarz soborowy.

Bp. Karol Wojtyła, lata 60. XX w.

Karol Wojtyła w Marcyporębie, lata 60. XX w.

Szlak Papieski „Nie lękajcie się!”

Szlak Papieski „Nie lękajcie się!” powstał w 2010 r. przy współpracy Fundacji Szlaki Papieskie z Krakowa, parafii oraz samorządów sąsiadujących gmin. Na trasie stoją papieskie pastorały i tablice pamiątkowe z datami wizyt duszpasterskich kardynała Karola Wojtyły z czasów posługi apostolskiej w Archidiecezji Krakowskiej. Oznaczona trasa prowadzi starym szlakiem pielgrzymkowym z Krakowa przez teren gmin: Liszki, Czernichów, Brzeźnica (w tym parafię Marcyporęba) do Kalwarii Zebrzydowskiej. Cały Szlak Papieski „Nie lękajcie się!” ma 45 km i przebiega przez Pasmo Draboż, którym wędrował w latach 1955-56 ks. Karol Wojtyła z grupą krakowskiej inteligencji. Szlaki Papieskie mają ujednolicone logo, które przedstawia krzyż stojący na górze.