Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest to pierwszym z siedmiu sakramentów Świętych, ustanowiony przez Pana Jezusa słowami: „nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,  i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20). Chrztu dokonuje się przez polanie wodą święconą głowy osoby chrzczonej, i wypowiedzenie słów „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.  Ten pierwszy i zarazem najważniejszy z sakramentów kościoła katolickiego, to fundament  i  brama życia chrześcijanina. Obrzędy chrztu czynią nas dziećmi Bożymi i gładzą grzech pierworodny, a samo słowo chrzcić (z łaciny babtizare) oznacza obmycie i zanurzenie w Duchu Świętym. W sytuacjach skrajnych np. zagrożenia życia, szafarzem sakramentu chrztu może zostać każda osoba, jednak praktykuje się  aby był to ksiądz. Pamiętajmy, że chrzest święty nakłada szereg obowiązków na rodziców i chrzestnych, a szczególnie istotny jest rozwój religijny osoby ochrzczonej. Chrzest Święty nie powinien być traktowany jako forma tradycji narodowych, i kolejnej okazji do spotkań towarzyskich. Chrzest to sakrament i dar Boga dla człowieka.

 

W naszej parafii chrztu udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca.
Natomiast, w ostatnią niedzielę miesiąca (poprzedzającą chrzest) prowadzimy katechezy przygotowujące dla rodziców i chrzestnych. Katecheza rozpoczyna się po Mszy Św. o godz.9.00. Planowany chrzest prosimy zgłaszać odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu Chrztu Świętego.
– dokumenty tożsamości rodziców,
– odpis skrócony aktu urodzenia dziecka USC,
– dane osobowe rodziców chrzestnych,
– zawiadomienia od chrzestnych o możliwości sprawowania tej funkcji.

UWAGA:
Rodzice Chrzestni powinni mieć przyjęty Sakrament Bierzmowania i być praktykującymi katolikami. (w przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić zaświadczenie stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi). Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę.