Poniedziałek, godz. 7.00

 + Krystyna Czubaj

Wtorek, godz. 7.00 

1) + Jan Zając

2) +Apolonia Grzywa – ks. Senior (Msza na plebanii)

Środa, godz. 17.00

1) Za sprzątających kościół przed Odpustem z Nowych Dworów

2) + Urszula Zając w 2 r.śm – ks. Senior (Msza na plebanii)

Czwartek, godz. 7.00

1) + Józefa Gonciarczyk

2) + Henryk Pamuła – ks. Senior (Msza na plebanii) 

Piątek, godz. 17.00 

 Msza wspólna za zmarłych

Sobota, godz. 17.00

1) + Zdzisław Orzechowski

2) Stefan Pilch i zmarli z rodziny- ks. Senior (Msza na plebanii)

Niedziela 

godz. 7.30 O błogosławieństwo dla Danuty i Bogdana

godz. 9.00 

1) + Wiesław Ryba

2) + Franciszek Żmuda w 40 r. śmierci, + Anna Żmuda i Rodzice (Msza na plebanii)

godz. 11.00 + Anna Andrzej Żmuda

Intencje Mszy Świętych 23 – 29 listopada 2020r.