PLAN KOLĘDY 2022/2023

28.12 (środa) od 8.30 – Marcyporęba Zalas od p. Szydłowskich następnie p. Nicieja i Dębowscy i domy w dół, następnie Popielizna od pana Medonia po państwo Spisak (po winnicę)

29.12 (czwartek) od 8.30 – Marcyporęba Granice od dołu, Podlas od państwa Grzywa, następnie domy przy drodze do Stanisławia (ul. kalwaryjska i machówka) po państwo Sroka i Paluch.

30.12 (piątek) od 8.30 – Marcyporęba Podpole od Państwa Szyszka domy w kierunku Bachorowic i po granicę z nimi po Państwo Mularczyk – ( bez ulicy Spokojnej)

02.01 (poniedziałek) od 14.00 – Bachorowice od Państwa Gnojek ul. Podgórska po Dom polsko-słowacki następnie domy po lewej stronie drogi w kierunku Marcyporęby po państwo Pyrek

03.01 (wtorek) od 16.00 Bachorowice pozostałe domy przy ulicy świętego Marcina następnie ul i Widokowa oraz ulica Modrzewiowa po państwa Zamysłowskich

04.01 (środa) od 14.00 Bachorowice od Trawnej Góry po dom polsko-słowacki następnie ulica Zaciszna po sklep i od sklepu po Pana Sołtysa

05.01 (czwartek) od 14.00 Marcyporęba ul. Kamieniec od p. Miczko domy rosnąco po p. Bryła i Starowicz

07.01 (sobota) od 8.30 Marcyporęba od państwa Tyrybon, domy w dół w kierunku szkoły po państwo Ryś

09.01 (poniedziałek) od 14.00 Nowe Dwory od państwa Garlej i domy w kierunku Tłuczani

10.01 (wtorek) od 16.00 Nowe Dwory od Państwa Sikora pozostałe domy przy ulicach Marka Radwanity i Wadowickiej, ulice Widokowa i Leśna Tzw. Gorki

11.01 (środa) od 14.00 Nowe Dwory od Brzeźnicy po dom rodzinny ks. Janusza Gacka

12.01 (czwartek) od 14.00 Marcyporęba od granicy z Brzeźnicą po SKR

13.01 (piątek) od 14.00 Kopytówka od Państwo Stuglik, Podlas następnie od Państwa Jaskiernia i Mocała po sklep

16.01 (poniedziałek) od 14.00 Kopytówka od sklepu po dwór

18.01 (środa) od 14.00 Kopytówka Państwa Sumera po Państwo Bojdak

20.01 (piątek) od 14.00 Marcyporęba od państwa Szwed, prawa strona od Państwa Kuflowskich po Nowe Dwory, siostry Nazaretanki prawa strona z powrotem wraz z ulicą Spokojną po Państwo Płonka

21.01 (sobota) od 8.30 od państwa Kapusta, sąsiedztwo pana Sołtysa i Kałużowie

Plan Kolędy 2022/2023