III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 3 III 2024

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic różańcowych dla dzieci i młodzieży z Płatków Róży, a następnie Droga krzyżowa. O godz. 16.00 Gorzkie żale z Kazaniem Pasyjnym.

W poniedziałek święto św. Kazimierza, patrona Archidiecezji Krakowskiej.

We wtorki o 16.15 zapraszamy dzieci i młodzieży na Warsztaty Teatralne.

W piątek Mszą św. rozpoczniemy Rekolekcje Parafialne które poprowadzi ks. Michał Mroszczak, znany i ceniony kaznodzieja. Po Mszy św. Droga krzyżowa ulicami św. Floriana, Marka Radwanity, św. Marcina i Spacerową, a następnie polną drogą przez kładkę wrócimy pod kościół. O niesienie krzyża proszę: po I stacji Siostry zakonne, po II parafian z  Marcyporęby, po III z Kopytówki,  po IV z Bachorowic, po V z Nowych Dworów, po VI z Zalasu, po VII Wspólnotę Miriam, po VIII Lektorów i ministrantów, po IX Grupę teatralną, po X klasę 6, po XI Rodziców dzieci I komunijnych, po XII Grupę Duszpasterską, po XIII Radę  Parafialną, po XIV Lektorów. O niesienie pochodni proszę młodzież z klasy VII i VIII.

W sobotę z posługą przedświątecznej spowiedzi i komunii św. odwiedzimy chorych i starszych w domach. W niedzielę o 11.00 Msza św. dziecięca. W poniedziałek spowiedź i zakończenie Rekolekcji.

Ze stolików przy wyjściu proszę zabrać program rekolekcji na którym zaznaczone są transmisje internetowe, a także kalendarz wydarzeń duszpasterskich na najbliższe pół roku. Termin podanego tam Kiermaszu Świątecznego został przesunięty o tydzień na 17 marca.

Bóg zapłać za dzisiejsze Wasze ofiary na składkę inwestycyjną.

W imieniu pana Tomasza Skoczylasa naszego grabarza chciałem powiadomić Was o złożonej przez niego wobec Rady Parafialnej rezygnacji ze sprawowanej funkcji. Decyzja została przez niego podjęta po długim namyśle, ze względu na zbyt dużą ilość prac i obowiązków.

Pan Tomasz obiecał zawsze służyć życzliwą radą i  wsparciem, a także dokończyć rozpoczęte i obiecane prace.

Równocześnie prosił o przekazanie serdecznych podziękowań za współpracę i życzliwość od parafian jaką doświadczał przez lata pracy na cmentarzu.

Bardzo jesteśmy wdzięczni za dwadzieścia lat wykonywania tej  bardzo trudnej posługi i towarzyszeniu podczas najtrudniejszych chwil życia jakim są ziemskie pożegnania naszych bliskich.

Decyzją Rady Parafialnej poprosiliśmy o opiekę nad cmentarzem na okres jednego roku firmę „Tatar,” która ma doświadczenie i dobrą opinię w prowadzeniu cmentarzy parafialnych w okolicy. Z firmą został podpisany zakres obowiązków jaki ma wykonywać, oraz zobowiązała się do przyjmowania tych samych opłat jakie obowiązywały dotychczas przez pracach na cmentarzu.

Polecajmy naszym modlitwą naszego parafianina śp. Marcina Żmudę, którego pogrzeb odbył się w minionym tygodniu.

Ogłoszenia parafialne 3 marca 2024